รับทำร้านค้าออนไลน์ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์ขายของออนไลน์ เว็บไซต์บริษัท โทรสอบถามได้ที่ 089-4934-256

ธรรมชาติ

Domain: mongkholchai.com
ธรรมชาติ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ดำรงชีพทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งมักจะเผชิญหน้ากับปัญหาที่สำคัญ คือ ไม่มีตลาดรองรับสินค้าเกษตร และ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งบริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด เมื่อปีพ.ศ. 2539 ทรงพระราชทานชื่อ “มงคลชัยพัฒนา” ซึ่งมีความหมายว่า “ชัยชนะแห่งการพัฒนาอันเป็นมงคล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทดลอง และดำเนินงานด้านการตลาด ตลอดจนแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่สินค้ารูปแบบใหม่ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรที่ผลิตได้จากโครงการส่วนพระองค์

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทดลองผลิต พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายใต้แนวคิดการปลูกพืชที่ปลอดภัยจากสารพิษ ตลอดจนดำเนินการทดลองแปรรูปสินค้าเกษตรที่ผลิตได้จากโครงการฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “ธรรมชาติ” อาทิเช่น ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล, น้ำผลไม้สดปลอดสารกันบูด, แยมผลไม้ปลอดสารกันบูด, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น, แชมพู-ครีมนวดผมสมุนไพร, สบู่ก้อน สบู่เหลวสมุนไพร ผ่านร้านธรรมชาติในบริเวณโครงการพัฒนาส่วนพระองค์สะพานสูง และซุ้มจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของโครงการ ตลอดจนร้านค้าต่างๆ เช่น โกลเด้นเพลส, ทอปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ฟูดแลนด์ ทุกสาขา

© 2013 All Right Reserved. designonshop.com (NEW)